Karta stałego klienta

Aby wynagrodzić naszych stałych klientów stworzyliśmy Kartę Stałego Klienta która uprawiana do otrzymania rabatu w wysokości do 4% na zakupione produkty w naszym centrum i na składnicach budowlanych. Dodatkowo daje możliwość uczestnictwa w programie lojalnościowym buduj z PSB który jest opisany tutaj

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1. Kartę stałego klienta wprowadza się w celu premiowania klientów dokonujących częstych zakupów w firmie Hoger Sp. z o.o.
 2. Posiadaczami Karty Stałego Klienta mogą być osoby fizyczne, które wyraziły chęć jej otrzymania oraz ukończyły 18 lat.
 3. Karta stałego klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową. Posiadanie karty gwarantuje klientowi następujące korzyści :
  - Rabaty dla posiadaczy kart, które są określone w pkt.11
  - Udział w programie lojalnościowym PSB, którego zasady określa osobny regulamin.
 4. Warunkiem otrzymania karty jest podanie swoich danych osobowych pracownikowi firmy Hoger Sp. z o.o.
 5. Karta wydawana jest bezterminowo.
 6. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia obrotów na karcie, może zostać obniżony lub anulowany rabat.
 7. W przypadku zgubienia karty wartość zakupów dokonanych przy użyciu zgubionej karty zostanie dodana do nowej karty.
 8. Karta wydawana i honorowana jest we wszystkich jednostkach handlowych firmy HOGER.
 9. Wszystkie informacje i wyjaśnienia dotyczące karty można uzyskać w każdej jednostce handlowej firmy Hoger Sp z o.o.
 10. Rabatu nie udziela się na wybrane grupy towarów oraz towary objęte ceną promocyjną.
 11. Wysokości rabatów dla posiadaczy kart ustala się:
  - od 250 zł obrotu za ostatnie 3miesiące liczone od daty dokonania zakupu – 1% 
  - od 500 zł obrotu za ostatnie 3miesiące liczone od daty dokonania zakupu – 2% 
  - od 750 zł obrotu za ostatnie 3miesiące liczone od daty dokonania zakupu – 3% 
  - od 1250 zł obrotu za ostatnie 3miesiące liczone od daty dokonania zakupu – 4% 
 12. Za wyrobienie duplikatu zgubionej lub zniszczonej Karty Stałego Klienta będzie pobierana opłata w wysokości 20zł.
 13. Rabat będzie naliczany wyłącznie za okazaniem Karty Stałego Klienta lub Upoważnienia.
 14. Istnieje możliwość wyrobienia 3 sztuk wielorazowych upoważnień do korzystania z rabatów bez konieczności okazywania Karty Stałego Klienta. Upoważnienia mogą otrzymać osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 15. Integralną częścią Regulaminu Kart Stałego Klienta jest Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB.

HOGER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad określonych w niniejszym regulaminie bez podania przyczyn. Informacja o zmianie regulaminu będzie podawana na stronie internetowej www.hoger.pl